Phương thức thanh toán

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chủ TK: Nguyễn Thị Tình
Số TK: 045.1000.262.554 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành công Hà nội

NGÂN HÀNG AGRIBANK

Chủ TK: Nguyễn Thị Tình
Stk: 1240.2010.30831
Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai Hà nội

 

 

 

Facebook Comments